Sunday, 20 September 2015

bab 1 Pengenalan Kemahiran Belajar 
1.1   Konsep Kemahiran Belajar
1.2   Persekitaran Pembelajaran di IPG
1.3   Pembelajaran Regulasi Kendiri

nota rujukan:
https://drive.google.com/file/d/0BwN7XyFiRKdAN3pCSXJWd0k0eXc/view?usp=sharing
bab 2 Pengurusan Pembelajaran 
2.1  Penetapan matlamat diri dan akademik
2.2  Pengurusan masa
2.3  Mengenali Gaya Pembelajaran Kendiri2.4  Strategi Meningkatkan Ingatan

2.5  Perancangan Jadual Belajar

nota rujukan :
bab 3 Kemahiran Perolehan dan Pengurusan Maklumat 
    3.1  Pencarian Sumber maklumat
3.2  Pengurusan maklumat
3.3  Pencarian di perpustakaan
3.4  Pelayaran Internet
3.5  Sumber Primer dan Sumber Sekunder

nota rujukan :
bab 4  Teknik Membaca 
4.1  Pembacaan cepat
4.2  Pembacaan perlahan

nota rujukan :
https://drive.google.com/file/d/0BwN7XyFiRKdAeGhVX3pYWndmbXc/view?usp=sharing
bab 5 Kemahiran Mengambil dan Membuat Nota 
5.1  Cara-cara membuat nota
 • Annotation
 • Outline notes
 • Column notes
 • Nota rumusan
5.2  Alat-Alat Berfikir dalam Membuat Nota

 • Pengurusan Grafik
 • Peta Minda
 • Pemetaan i-Think
 • Teknik Menyoal Aras Tinggi
 • Penyoalan Sokratik
 • Soalan bertumpu dan mencapah
 • Lingkaran soalanAlat-alat CoRT 1
 • Alat-alat CoRT IV (Pemikiran Kreatif)
nota rujukan:
bab 6 Kemahiran Memproses Maklumat dan Penyediaan Bahan Bertulis
6.1  Menganalisis maklumat yang dikumpul
6.2  Mentafsir dan membuat kesimpulan
6.3  Menilai maklumat
     6.4  Mensintesis maklumat untuk menghasilkan     bahan bert

nota rujukan:
https://drive.google.com/file/d/0BwN7XyFiRKdAd3ZNSEt5anFQTmc/view?usp=sharing
bab 7 Aplikasi Penggunaan Perisian Komputer 
7.1  Perisian Utiliti
7.2  Perisian Pemprosesan Perkataan
7.3  Perisian Hamparan Kerja7.4  Perisian  Persembahan Elektronik
7.5  Perisian Pangkalan Data

     7.6  Blog

nota rujukan: